మంత్రి కేటీఆర్ : సూట్ కేసులో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత మండపం.. వీడియోను షేర్ చేసిన మంత్రి కేటీఆర్

ఒక కళాకారుడు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత మండపాన్ని ఎక్కడికైనా సులువుగా తీసుకెళ్లేలా తీర్చిదిద్దారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మంత్రి కేటీఆర్ షేర్ చేశారు.

మంత్రి కేటీఆర్ : సూట్ కేసులో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత మండపం.. వీడియోను షేర్ చేసిన మంత్రి కేటీఆర్

సూట్‌కేస్‌లో మడతపెట్టిన సత్యనారాయణ స్వామి మండపం

సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం మండపం సూట్‌కేస్‌లో సరిపోతుంది : సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం మండపం చేయడానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉండాలి. మండపానికి చక్కటి అలంకరణలు కూడా ముఖ్యమైనవి. ఐశ్వర్యం కలగాలంటే పూలతో, ఆకులతో అలంకరిస్తే సత్యనారాయణ స్వామి సంతోషించి ఆశీస్సుల వర్షం కురిపిస్తాడు. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో అన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాలు జాగ్రత్తగా చేసిన ప్రసాదం స్వీకరించే వరకు ఉంటాయి. పూజ ప్రక్రియ నుండి కథలు వినే ప్రక్రియ వరకు.

అలాంటి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలోని మండపం గురించి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాం. ఓ కళాకారుడు మండపాన్ని తీర్చిదిద్దిన తీరు..ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లేందుకు వీలుగా తీర్చిదిద్దిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ మండపం కళాకారుడి ప్రతిభ గురించి మంత్రి కేటీఆర్ వీడియోను పంచుకున్నారు.

సాధారణంగా మండపాన్ని మోయడం కాస్త కష్టమే. వాహనం కలిగి ఉండాలి. ద్విచక్రవాహనం అయితే మండపం పట్టుకుని కూర్చోవాలి. కానీ ఓ కళాకారుడు మండపాన్ని మడిచి మళ్లీ సూట్‌కేస్‌లో పెట్టడం సులభతరం చేశాడు. మండపాన్ని భాగాలుగా విభజించి..సూట్ కేస్ లో పెట్టి మళ్లీ నిర్మించేందుకు సులువుగా తీర్చిదిద్దాడు. సత్యనారాయణ స్వామి మండపాన్ని సూట్‌కేస్‌లో అమర్చిన కళాకారుడి ప్రతిభ ఈ వీడియోలో కనిపిస్తుంది..సూట్‌కేస్ లోపల తయారు చేసిన ఈ మండపాన్ని ఒకచోటి నుంచి మరోచోటికి తీసుకెళ్లడం చాలా సులభం. మరి మీరు కూడా సత్యనారాయణ స్వామి మండపం మీద లుకండీ సూట్ కేసులో..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *