ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్: ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్‌పై ఆప్ పోరాటానికి కాంగ్రెస్ మద్దతు తెలిపింది

ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్: ఢిల్లీలో అధికారుల నియంత్రణపై కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఆర్డినెన్స్‌కు మద్దతు ఇవ్వబోమని కాంగ్రెస్ ఆదివారం స్పష్టం చేసింది, ఇది…