వాల్తేరు వీరయ్య : వాల్తేరు వీరయ్య 200 రోజుల వేడుకలు.. గ్యాలరీ..

‘వాల్తేరు వీరయ్య’ సినిమాలో పాతకాలపు లుక్స్‌తో పాటు యాక్షన్‌ కామెడీతో మరోసారి తన స్టామినా ఏంటో చూపించాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. దర్శకుడు బేబీ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి, రవితేజ జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం ఇటీవలే 200 రోజులు జరుపుకుంది.

1/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

2/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

3/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

4/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

5/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

6/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

7/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

8/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

9/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

10/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

11/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

12/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

13/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

14/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

15/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

16/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

17/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

18/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

19/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

20/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

21/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

22/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

23/23వాల్తేర్ వీరయ్య సినిమా 200 రోజుల వేడుకలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *